Saturday, 29 December 2012

Bilangan Sekolah, Murid dan Guru

Statistik Bilangan Sekolah, Murid dan Guru di Malaysia

Bilangan Sekolah

RendahMenengahJumlah
7,7332,33310,066

Bilangan Murid (Enrolmen)

Prasekolah188,192
Rendah2,814,681
Menengah2,301,328
Jumlah5,304,201

Bilangan Guru

LelakiPerempuan
Rendah72,266164,047
Menengah55,155121,252
Jumlah127,421285,299
Data dikemaskini pada 26 Dec 2012

Monday, 24 December 2012

Melindungi Masa Instruksional


Masa Instruksional bermaksud sebagai masa yang sebenarnya digunakan untuk aktiviti pembelajaran tanpa gangguan.

Masa instruksional  perlu dilindungi. Menurut Levin dan Tsang (1987) melindungi masa instruksional  (MMI) melibatkan 4 elemen :

a)  Masa Persekolahan (Allocated schooling time) : Jumlah masa murid hadir ke sekolah.

b)   Masa Bilik Darjah (Allocated class time) : Jumlah masa murid berada dalam kelas (tidak termasuk waktu rehat, pertukaran kelas, waktu makan tengah hari dan lain-lain). Ia merupakan subkategori masa persekolahan.

c)  Masa Instruksional (Instructional time) : Jumlah masa yang digunakan untuk instruksional (tidak termasuk gangguan, pergurusan rekod dan lain-lain)

d)  Masa Pembelajaran Akademik (Academik learning time) : Jumlah masa instruksional di mana murid memberi perhatian dan menerima instruksion pada tahap penguasaan tertentu serta berlakunya pembelajaran berkesan atau bermakna.

Sila baca lagi di sini

Terima kasih.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...