Halatuju

1.  Menyatupadukan semua Guru-guru Besar Sekolah-Sekolah Rendah di daerah Muar dalam Majlis ini.

2.  Menjalankan sebarang kegiatan berhubung dengan profesyen untuk faedah ahli.


3.  Menjalankan usaha untuk meninggikan lagi hal-hal berkaitan dengan Pengelolaan dan Pentadbiran Sekolah- Sekolah Rendah. 


4.  Bekerjasama dengan Jabatan-Jabatan di bawah Kementerian Pendidikan dalam usaha untuk meninggikan lagi taraf pengajaran dan pembelajaran di Sekolah-Sekolah Rendah.


5. 
Mengelola dan menganjurkan Kursus dan Seminar untuk guru-guru di Sekolah-Sekolah Rendah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...